ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

تعهّـد

پشتیبانی پیوسته
از آزمایشگاه ها

تخصص

انجام تخصصی
خدمات آزمایشگاهی

تجربه

بیش از 15 سال 
تجربه فعالیت

گامی نو در آناليز دستگاهی

تنها مرکز ارائه خدمات آموزش و مشاوره آناليز دستگاهی

گامی نو در آناليز دستگاهی

تنها مرکز ارائه خدمات آموزش و مشاوره آناليز دستگاهی

تجربه

بیش از 15 سال 
تجربه فعالیت

تعهّـد

پشتیبانی پیوسته
از آزمایشگاه ها

تخصص

انجام تخصصی
خدمات آزمایشگاهی

پشتیبانی فنی

پشتيبانی فنی، روش های کنترل و تضمين کيفيت در آزمايشگاه هاي آناليز دستگاهي

پیاده سازی روش

پيشنهاد، استقرار و صحه گذاری روش های آناليز مورد نياز آزمايشگاه ها و بکارگيری روش های نوين

مشاوره

ارائه مشاوره فنی به آزمايشگاه هاي آناليز دستگاهي در خصوص روش هاي آناليز و تجهيز آزمايشگاه

آموزش

آموزش روش های آناليز دستگاهی و غیردستگاهی بصورت کارگاه های آموزشی و آموزش در محل

آموزش

آموزش روش های آناليز دستگاهی و غیردستگاهی بصورت کارگاه های آموزشی و آموزش در محل

مشاوره

ارائه مشاوره فنی به آزمايشگاه هاي آناليز دستگاهي در خصوص روش هاي آناليز و تجهيز آزمايشگاه

پیاده سازی روش

پيشنهاد، استقرار و صحه گذاری روش های آناليز مورد نياز آزمايشگاه ها و بکارگيری روش های نوين

پشتیبانی فنی

پشتيبانی فنی، روش های کنترل و تضمين کيفيت در آزمايشگاه هاي آناليز دستگاهي

کارگاه های جاری و آتی

کارگاه GC-MS

زمان: خرداد 1398
مکان: غذا و داروی شیراز
ثبت نام

کارگاه AAS و ICP-OES

زمان: مرداد 1398
مکان: سازمان انرژی اتمی
ثبت نام

کارگاه LC-MS

زمان: تیر 1397
مکان: مؤسسه گياه پزشکی
ثبت نام

کارگاه GC و HPLC

زمان: تیر 1397
مکان: دانشگاه تهران
ثبت نام

پیاده سازی روش های آنالیز

پیاده سازی روش های آنالیز در حوزه های مواد غذایی، آب و فاضلاب، محیط زیست، کود و سموم، دارو و پزشکی، پتروشیمی و ...
آنالیز مواد غذایی
اندازه گیری باقیمانده سموم، آنتی بیوتیک ها، آکریلامید، ملامین، آفلاتوکسین ها و ....
آنالیزهای پتروشیمی
استقرار و صحه گذاری روش های آنالیز مورد نیاز صنعت پتروشیمی
آنالیزهای زیست محیطی
اندازه گيری آلاينده های زیست محیطی نظير PAHها ، سموم، فنول ها و ...
تولید ستون های ويژه استخراج آفلاتوکسین ها

با توجه به اهميت اندازه­ گيری آفلاتوکسين­­ها در پايش سلامت مواد غذايي، مرکز مشاوره و تحقیقات آنالیز دستگاهی  به منظور رفع مشکلات موجود برای آزمایشگاهها در تهیه ستون های ایمونوافینیتی، اقدام به تهيه ستون استخراجی ويژه آفلاتوکسين­های  B و G  (با نام تجاری SepColumn) نموده است. این ستون ها نسبت به آفلاتوکسین های B و G کاملاً انتخابگر رفتار کرده و مزاحمت ماتريس نمونه ها در آناليزهای HPLC و LC-MS را کاملاً حذف می کند.

پروژه های انجام شده اخیر

آخرين کارگاه های برگزار شده

کروماتوگرافی مايع

کارگاه کروماتوگرافی مايع
دانشگاه تهران
اسفند 1397

کروماتوگرافی گازی (GC)

کارگاه کروماتوگرافی گازی
دانشگاه تهران
اسفند 1397

کروماتوگرافی مايع

کارگاه کروماتوگرافی مايع
مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران
آبان 1397

کروماتوگرافی گازی (GC)

کارگاه کروماتوگرافی گازی
دانشگاه تهران
آبان 1397

آمار خدمات ما

آموزش روش های آناليز25%
مشاوره به آزمايشگاه های آناليز دستگاهي 45%
توسعه و صحه گذاری روش 25%
پشتيبانی فنی آزمايشگاه ها5%

مأموریت ما

مرکز مشاوره و تحقيقات آناليز دستگاهی، خدمات آموزش روش ها و دستگاه های آناليز، استقرار روش های آناليز و مشاوره فنی  به آزمايشگاه ها را ارائه می کند. اهم فعاليت های ما:

  •     آموزش روش های آناليز و بروز رسانی دانش کارشناسان آزمايشگاه
  •     مشاوره در رفع مشکلات روش های آناليز در آزمايشگاه ها
  •     ارائه برنامه جامع نگهداری تجهيزات
  •     پشتيبانی فنی از تجهيزات آناليز دستگاهی در آزمايشگاهها
  •     خدمات استقرار و صحه گذاری روش های آناليز
Client 1
DIN
ASTM
ISO
EPA
USPاولین و تنها مرکز ارائه سیستماتیک خدمات آموزش و مشاوره به آزمایشگاه های آنالیز دستگاهی در کشور

 

آدرس: خ شهید بهشتی ، خ اندیشه ، پلاک 40

تلفن: 86027828-021    

 

 فکس: 86027838-021    

ایمیل :  info@arvinbtLab.ir