مشاوره و آموزش های تخصصی - کاربردی

Counseling Center of Instrumental Analysis

     
   
 

آموزش

آموزش روش های دستگاهی و غیردستگاهی آنالیز بصورت عمومی (کارگاه های آموزشی) و آموزش در محل آزمايشگاه ها


مشاوره

ارائه مشاوره فنی در خصوص انتخاب روش، رفع مشکلات آناليز، تجهيز آزمايشگاه و بهينه سازی روش ها بصورت حضوری و غيرحضوری


 

توسعه و صحه گذاری روش ها

پيشنهاد، استقرار و صحه گذاری روش های آناليز مورد نياز آزمايشگاه ها و بکارگيری روش های نوين


 

   گامی نو در آناليز دستگاهی:

  مرکز مشاوره آناليز دستگاهی، تنها مرکز ارائه دهنده خدمات مشاوره بصورت سيستماتيک به آزمايشگاه های آنالیز کشور

 

- مشاوره در انتخاب روش های آناليز در حوزه های مختلف: مواد غذايي، زیست محیطی، مکمل ها و داروها، آرایشی و بهداشتی، مواد معدنی، پتروشيمی و ...


- مشاوره در بهره برداری از تجهيزات آناليز دستگاهی

- مشاوره در اجرای برنامه های کنترل و تضمين کيفيت نتايج

- مشاوره در رفع مشکلات آناليز (روشهای دستگاهی و غير دستگاهی(

- آموزش روش های دستگاهی آناليز

- آموزش روش های آماده سازی نمونه ها برای آناليزهای دستگاهی


 

 

 

درخواست مشاوره

09126724810

09125595018 09122585145

info@aclab.ir

info.aclab@yahoo.com